COPYRIGHT NOTICE

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Dubium en het logo van dubium.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Dubium.nl (hierna aangeduid als: “Dubium”). Dubium behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Dubium en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dubium is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Het auteursrecht van teksten die met Dubium.nl gedeeld worden ligt bij de auteur en teksten worden alleen met goedkeuring van de auteur gepubliceerd.