Waar twijfel is, is vrijheid

Waar twijfel is, is vrijheid

In hoeverre worden wij gestuurd in wat we denken, eten en kopen? Denk bijvoorbeeld aan lekkere geurtjes in de supermarkt. En kunnen we blind vertrouwen op de ingrediënten die op verpakkingen staan? Hoe groot is het effect van reclame? Is het waar wat er in de kranten en op Internet staat? Hoe gevaarlijk is het Internet? Hebben wij een realistisch beeld van de wereld?

Media kan een eenzijdig of gemanipuleerd beeld geven. Of je wilt of niet, bijna ieder mens wordt beïnvloed: door het ideaalbeeld dat in de media wordt geschetst van mannen en vrouwen, wat gezond voor je is, hoe je behoort te leven en wat er speelt in de wereld. Het probleem is dat alles wat je ziet en leest in de media als het ware door een filter wordt weergegeven. Het filter van reclamemakers, van de mensen die een documentaire maken of een artikel schrijven. Hoe objectief een journalist of programmamaker ook te werk wil gaan, een item wordt altijd binnen een bepaald kader belicht. Daar is niet aan te ontkomen, want anders heeft het geen nieuwswaarde. Het is daarom van belang dat de kijker niet alles klakkeloos aanneemt. Je weet namelijk niet wat een journalist heeft weggelaten in zijn stuk en je weet niet wat er buiten het beeld van een foto of film gebeurt. Juist door het weglaten van informatie en beeld kan informatie gemakkelijk worden gemanipuleerd. Bewust of onbewust. Inzoomen van een camera op een kleine groep mensen kan al snel de suggestie wekken van een mensenmassa.

Je kunt nu eenmaal niet zelf overal ter plaatse zijn om de dingen met eigen ogen te zien. En er zitten vaak meerdere kanten aan een verhaal. Als je je ervan bewust bent dat de dingen niet altijd zijn wat ze lijken dan ga je al op een andere manier om met informatie. Hoe zijn fragmenten bijvoorbeeld gemonteerd? Horen de fragmenten bij elkaar of wekken ze alleen de indruk dat ze bij elkaar horen om de kijker iets te doen geloven? Bij het journaal wordt heel slim geknipt en geplakt met beeld om ons op een bepaalde manier naar iets te laten kijken. Twijfel is goed. Stel jezelf vragen over de informatie die je via de media tot je neemt. Denk na voordat je ergens een mening over vormt. Is dit echt wat ik ervan vind? Of is dit een mening die mij onbewust wordt opgedrongen?

Ubi dubium, ibi libertas: Waar twijfel is, is vrijheid.

Dubium © 2016